15.4.07

Trær blir bark blir stier på parsellen min


På grunn av ulykken hadde Dennis ikke mulighet til å være tilstede på dugnaden, men han var tilstede i ånden. Han hadde sett at barken som kommunen hadde etterlatt seg etter å ha felt 90 trær lå midt i Kongestien. Så han foreslo at vi flytta barken til siden. Som sagt så gjort.

En innsigelse mot å flytte barken er selvfølgelig at det gjør det vanskelig for oss som ønsker å bruke oss av den. Men, kommunen er ikke ferdig med å felle trær så det blir vel flere hauger å ta av.

Mitt bidrag denne dagen var å flytte lass med bark fra stien og ned til parsellen min. Om jeg kan få kreditt for dugnadstid er vel usikkert, men jeg fikk i hvert fall fylt opp bark i gangstiene mine. Det ser litt fælt ut akkurat nå, men når den tørker og når det kommer mer grønt i bedene så blir det veldig bra.

0 kommentarer: