2.5.07

Presentasjon: Skogholtet


... eller woodland som det heter på internasjonalt, er hos meg bare et par m2 stort. Og når sant skal sies er det bare ett tre der, og det gjør vel ingen skog?
Men teknisk holder det likevel; det er et tre og under treet vokser vårplanter som visner ned når løvet på treet spretter. Plantene som står der er tidligblomstrende, og blir overtatt av noen lite interessante bronsjeblader ute i mai en gang.

Så det jeg har er forskjellige hvitveis (Anemone nemorosa), forskjellige lungeurter (Pulmonaria), både hvit og rød rutelilje (Fritillaria melagris), martagonliljer (Lilium martagon) og hundtann (Erythronium). I forkant av bedet har jeg sibiris og forskjellige lavtvoksende storkenebb.

Har man liten plass kan man velge bort. Eller inkludere på små flater :)

0 kommentarer: