25.5.07

Så frodig. Så oppspist.


Jeg går bare rundt og nyter alt som vokser og trives på parsellen nå. Det er ikke mye som er i blomst, men det er mange vakre bladformer: Hosta og storkenebb i forskjellige farger for eksempel, er en flott kombinasjon. Det gjenstår mye jeg ikke har fått gravd opp ennå, jeg har litt dårlig samvittighet når jeg stikker innom parsellen bare for å titte til den.

Og noe annet som vokser og trives er sneglene. Jeg beholdt ridderspore-spirene hjemme i bakgården for at sneglene ikke skulle spise dem opp. Og satte dem opp på parsellen noen cm høye. Og nå er de oppspist ... Salatspirene er også spist opp, men ikke reddikene eller de forskjellige kålene.

1 kommentar:

Josefin said...

Hvis det kan være en trøst - for deg altså - så spiser sneglene på landet til og med opp storkenebbene mine nå. :-(