26.3.07

Variasjon over et tema (Helleborus)


Dette er kun et lite utvalg av alle Arne Geirs julerose-frembringelser. Bortsett fra én så er alle kultivarer av Helleborus orientalis; 1. bildet viser en Helleborus niger. Sistnevnte har flere blomster per stilk.

1 kommentar:

Supernøtt said...

De er vakre alene og helt skjønne sammen. Når jeg blir mer bevandret i hagen, skal jeg også plante juleroser.